Cytat z Biblii na dziś: 1 List św. Piotra 5:10 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

1 List św. Piotra 5:10 tekst:

Bóg wszelkiej łaski, który nas powołał do wiecznej chwały swojej w Chrystusie Jezusie, gdy maluczko ucierpicie, ten niech was doskonałymi uczyni, utwierdzi, umocni i ugruntuje.

Znaczenie

Tylko przez wytrwanie w trudach, jako dobrzy żołnierze Chrystusowi możemy dojść do tego pożądanego stanu, to jest do zupełnego panowania nad sobą i zdolności sprzeciwienia się złemu, ugruntowania w wierze, cierpliwości i cnocie, do stale trwającego pokoju w Chrystusie i nadziei w dane obietnice zawarte w Jego Słowie. Zapewne takim musiało być doświadczenie Apostoła Piotra, w miarę jak on się starzał w służbie swego Mistrza, takim też może być i nasze doświadczenie. Zatem niech każda ubiegła chwila zbliża nas do tego szczytu doskonałości!

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku