Cytat z Biblii na dziś: 1 List św. Piotra 5:6 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

1 List św. Piotra 5:6 tekst:

Uniżajcie się tedy pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego.

Znaczenie

Zaiste nie jest łatwą rzeczą postępować w pokorze i uniżeniu, ustawicznie hamować przyrodzone pożądliwości i pragnienia, ustawicznie trzymać palącą się ofiarę na ołtarzu aż do zupełnego jej spożycia. Tym sposobem mamy sprawować zbawienie nasze z bojaźnią i ze drżeniem, abyśmy nie okazali się niegodnymi nagrody wysokiego powołania, która jest obiecaną wiernym, to jest tym, którzy postępują wiernie śladami chwalebnego Poprzednika, który był cichym i pokornego serca. Wtedy dopiero, gdyśmy się stali pokornymi i wiernymi, że Bóg może nas użyć jako swe naczynia wybrane do noszenia, czyli głoszenia o Jego imieniu innym. Na ile więc opróżnimy, czyli oczyścimy te naczynia, na tyle On może nas napełnić Duchem swoim i Prawdą, i na tyle możemy być mocnymi w Panu zastępów i w mocnej sile Jego dla wykonywania dobrej służby jako żołnierze Chrystusowi.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz