Cytat z Biblii na dziś: 1 List św. Piotra 5:8-9 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

1 List św. Piotra 5:8-9 tekst:

Przeciwnik wasz diabeł jako lew ryczący obchodzi, szukając, kogoby pożarł; któremu dawajcie odpór mocnymi będąc w wierze.

Znaczenie

Jak z jednej strony Szatan jest naszym przeciwnikiem i zmuszeni jesteśmy prowadzić bój nie tylko przeciwko ciału i krwi, lecz przeciw władzom i dzierżawom złych duchów, które są wysoko — tak z drugiej strony powinniśmy być przekonani i upewnieni, iż otrzymujemy widną pomoc od innej niewidzialnej władzy. Od chwili, gdy daliśmy stanowczy odpór pokusom i okazujemy naszą wierność dla Pana i Jego sprawy, stajemy się mocnymi w Panu i w mocy siły Jego, bo mocniejszym jest ten, który jest z nami, niż ten, który jest przeciw nam.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku