Cytat z Biblii na dziś: 2 Księga Kronik 19:11 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

2 Księga Kronik 19:11 tekst:

Zmacniajcie się, a tak czyńcie, a Pan będzie z dobrym.

Znaczenie

Ktokolwiek ma wykonać jaki obowiązek nie bardzo miły, niech się nie lęka, lecz niech w sposób łagodny, słuszny i z miłością stara się to uczynić. Nie bójmy się człowieka, lecz raczej bójmy się Boga, starając się przypodobać Jemu. Niech świat prowadzi swą walkę; Pan Bóg jednak będzie miał nad tym władzę i w rezultacie okaże się wynik chwalebny. Kto zatem należy do nowego państwa, nowego Królestwa, które nie należy do świata, kto nie używa broni cielesnej, lecz miecz Ducha — niech walczy dobry bój wiary, niech się chwyci chwalebnych rzeczy, jakie są wystawione przed nami i nie tylko, żebyśmy mogli stać mocno sami, lecz pomagać tym, którzy są spłodzeni przez tegoż Ducha i jako członkowie tej samej niebieskiej armii, abyśmy stali, zupełni w Nim, który jest Głową ciała i Wodzem naszego zbawienia.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku