Cytat z Biblii na dziś: 2 Księga Mojżeszowa 13:3 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

2 Księga Mojżeszowa 13:3 tekst:

Pan Bóg doświadczy was, aby wiedział, jeśli wy miłujecie Pana Boga waszego, ze wszystkiego serca waszego i ze wszystkiej duszy waszej.

Znaczenie

Pan Bóg zamierzył, aby do Królestwa Niebieskiego dostali się jedynie ci, którzy z łaski Bożej są w swych sercach podobnymi do Chrystusa Jezusa, z tego, że miłują Boga z całego serca, z całej duszy i zdolni powiedzieć: „Nie moja, ale Twoja, o Boże, niech się stanie wola.” Pod takim, a nie innym warunkiem możemy być przyjęci do Królestwa, ponieważ żaden inny warunek nie udowadniał lepiej zupełnego poddania się i zupełnej miłości ku Bogu. Pamiętajmy także i na to, że wszystkie rzeczy duchowne, „których oko nie widziało i ucho nie słyszało i na serce ludzkie nie wstąpiło”, Bóg zachował dla tych, którzy Go miłują ponad wszystko.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku