Cytat z Biblii na dziś: 2 Księga Mojżeszowa 33:14 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

2 Księga Mojżeszowa 33:14 tekst:

Oblicze moje pójdzie przed tobą, a dam ci odpocznienie.

Znaczenie

Bóg jest zawsze obecny ze swym ludem. Myśli o nas, dba o nasze dobro, chroni od niebezpieczeństwa, zaopatruje tak w doczesne, jak i duchowne dobra, czyta nasze serca, zaznacza każde uczucie miłości dla Niego, kształtuje i miarkuje otaczające nas wpływy, które mają służyć dla naszego polerowania i ćwiczenia, daje posłuch naszemu wołaniu o pomoc, sympatię i społeczność z Nim. Bóg zawsze czuwa, bez względu, czy to jest podczas ożywionego dnia, lub spokojnej nocy. Jak błogim jest wyrozumienie takiej wierności! Żadne dziecko Boże nie jest pozbawione tego dowodu przysposobienia Synowskiego.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku