Cytat z Biblii na dziś: 2 Księga Mojżeszowa 4:2 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

2 Księga Mojżeszowa 4:2 tekst:

I rzeki Pan do Mojżesza, co trzymasz w ręce twej?

Znaczenie

Jeżeli ktokolwiek chciałby być użytym w służbie Pańskiej, niech się najpierw stara, by coraz bardziej być do niej odpowiednim. Niech naśladuje wielkiego sługę Mojżesza w jego cichości, pokorze, energii w niezmęczonej gorliwości i zaparciu siebie w służbie Pana. Lecz mądry szafarz stara się o uprawianie i pielęgnowanie przyrodzonych zdolności i nie spodziewa się, by Pan Bóg czynił cuda w pomaganiu mu. Kto chce czynić to, do czego nie ma zdolności, taki marnuje drogi czas, starając się rozwijać to, czego z natury nie posiada. Niech każdy przeto stara się w cichości ducha, przez gorliwość i miłość dla Boga i dla Jego sprawy, przez wiarę w Jego Moc znajdować się w tym usposobieniu i umysłu Serca, które by mogły uczynić gotowymi do posług i pożytecznymi w każdym dziale pracy, do której może upodobać się Bogu nas powołać.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz