Cytat z Biblii na dziś: 2 List do Koryntian 4:8-10 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

2 List do Koryntian 4:8-10 tekst:

Zewsząd bywamy uciśnieni, ale nie potłoczeni; powątpiewamy, ale nie wątpimy. Cierpimy prześladowanie, ale nie bywamy opuszczeni, bywamy porzuceni, ale nie giniemy. Zawsze umartwienie Pana Jezusa na ciele nosimy, aby i żywot Jezusowy na ciele naszym był objawiony.

Znaczenie

Którzy z przyczyny Prawdy i dla Boga znoszą radośnie w tym życiu pohańbienia, wstyd, prześladowania i ciężkie próby, a tym sposobem mają doświadczenia, zbliżone i podobne do cierpień naszego Pana i Mistrza, który jest ich wzorem, to mogą być pewnymi, że stosunkowo do ich wierności, okazywanej przez takie ofiary, będą mieli w przyszłym życiu odpowiednią nagrodę – co też Apostoł potwierdza, gdy mówi: „Gwiazda od gwiazdy różni się w jasności”.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku