Cytat z Biblii na dziś: 2 List do Koryntian 5:14 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

2 List do Koryntian 5:14 tekst:

Miłość Chrystusa przynagla nas

Znaczenie

Jest niemożebne określić miłość samą: najlepiej co możemy uczynić, to skreślić jej działalność. Ci, którzy posiadają miłość z jej cechami, zdolni są ją ocenić, lecz nie zdolni określić. Miłość jest Boską, która wyda Boskie podobieństwo w sercu, w myśli, w słowie i czynie, zarządza ludzkimi przymiotami i stara się mieć nad nimi zupełną władzę. Jako uczniowie Chrystusowi, jesteśmy w Jego szkole, w której od dnia do dnia uczy nas, czego też musimy doskonale się nauczyć, jeżeli chcemy dotrzeć do celu naszego wysokiego powołania, to jest: mamy uczyć się miłości w jej różnych zarysach i działach; ona też opanowuje i rządzi myślami, słowami i czynami w codziennym naszym życiu.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku