Cytat z Biblii na dziś: 2 List do Koryntian 5:16 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

2 List do Koryntian 5:16 tekst:

Od tego czasu nikogo według ciała nie znamy.

Znaczenie

Apostoł Paweł nie miał przez to na myśli, iż nie powinniśmy wcale zwracać uwagi na niedostatki i słabości ciała, tak w nas, jak i w innych członkach Ciała Chrystusowego. Przeciw słabościom ciała powinno się walczyć, a często nawet użyć środków stanowczych i ostrych, ze względu na Nowe Stworzenie; jednak powinniśmy odróżnić Nowe Stworzenie od jego słabego śmiertelnego ciała, powinniśmy sympatyzować i miłować danego brata, lub siostrę, chociaż niekiedy może okazać się potrzeba ze względu tak na ich dobro, jak i dla dobra Kościoła, zgromić, skarcić, lub w jaki bądź sposób naprowadzić na dobrą drogę. Apostoł, wykazując różnice między tymi dwoma klasami, tak określa: nieodrodzone (skażone) myśli i umysł są rzeczy cielesne, zaś odrodzony umysł i wola, są rzeczy należące do Ducha.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku