Cytat z Biblii na dziś: 2 List do Koryntian 5:17 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

2 List do Koryntian 5:17 tekst:

A tak, jeśli kto w Chrystusie, ten jest nowym Stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.

Znaczenie

Nowe Stworzenia w Chrystusie Jezusie nie znają jedni drugich według ciała, ale według Ducha. W duchu, czyli w nowym umyśle każdego zawierają się najszlachetniejsze uczucia, najwyższe dążenia, to, co jest dobrego, szlachetnego, czystego—bez względu jakimi są ich słabości odnośnie ciała. Jeden drugiego miłuje z nowego powodu, intencji, woli, z harmonii z Bogiem, a przyjaźń ich wzrasta w miarę, jak uznaje jeden drugiego energię w bojowaniu boju wiary, przeciw złym wpływom świata, ciała i diabła. Język ani pióro niezdolne są wyrazić przyjaźni i miłości, jaka łączy Nowe Stworzenia w Chrystusie Jezusie, dla których stare rzeczy przeminęły, a wszystko stało się nowym.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku