Cytat z Biblii na dziś: 2 List do Koryntian 5:20 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

2 List do Koryntian 5:20 tekst:

Na miejscu Chrystusowym poselstwo sprawujemy.

Znaczenie

Jako Chrześcijanie, gdybyśmy mogli mieć na pamięci: do jakiego zaszczytu jesteśmy powołani, to mogłoby się wielce przyczynić do wzmocnienia naszego charakteru! Jak wielką byłoby siłą do przemiany naszego umysłu, jak wielce byłoby pomocnym Nowemu Stworzeniu w walce z niskimi i złymi skłonnościami naszej starej skażonej natury, która liczy się teraz martwą! Apostoł Paweł mówi; że nasza ojczyzna jest w niebie. Pomimo iż żyjemy na świecie, ale nie jesteśmy ze świata, lecz należymy do Królestwa niebieskiego… A teraz jako naznaczeni do Królestwa, pomimo iż jeszcze przebywamy na świecie między obcymi i cudzoziemcami jako przedstawiciele i posłowie Chrystusowi powinniśmy oceniać tak godność, jak i honor naszego stanowiska i wielkości naszej odpowiedzialności, a także pamiętać na słowa Apostoła: „Cokolwiek czynicie w uczynku czy słowie, wszystko w imieniu Jezusa Chrystusa czyńcie.”

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku