Cytat z Biblii na dziś: 2 List do Koryntian 6:17 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

2 List do Koryntian 6:17 tekst:

Wynijdźcie z pośrodku ich i odłączcie się, mówi Pan, a nieczystego się nie dotykajcie, a ja was przyjmę.

Znaczenie

Jedynie ci, którzy świadomie, w rzeczach duchownych odłączyli się od świata, a za braci uważają jedynie tych, którzy uznają obrzezkę serca i przyjęcie do rodziny Bożej, tacy zwykle będą znienawidzeni przez różnych moralistów, liberałów, modernistów, jak również przez masy ludu, które nienawidzą światło, które potępia ich ciemność tak umysłową, jak i dogmatyczną. Jakkolwiek, to jest jedynie pewna i dobra droga, by nią postępować. O wiele lepiej, aby tylko prawdziwi Chrześcijanie byli uznawani za braci i tym sposobem prawdziwa pszenica mogła być odłączoną od kąkolu.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku