Cytat z Biblii na dziś: 2 List do Koryntian 6:8, 3 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

2 List do Koryntian 6:8, 3 tekst:

Przez chwałę i zelżywość, przez niesławę i dobrą sławę, jakoby zwodziciele, wszakże prawdziwi… Żadnego w niczym nie dawajcie zgorszenia, aby nie było zganione usługiwanie nasze.

Znaczenie

Może się zdarzyć, że gdy znajdując się na straży, pełnimy obowiązki, na ile nas stać, a błogosławieństwo i łaska Boża jest widoczną nad nami i we wszystkich sprawach naszych, naraz powstają kłopoty i przeciwności, siła zła i ciemności zdaje się tryumfować, przez bliźnich naszych zostaliśmy osądzeni jako winowajcy i widocznie nawet opuszczeni przez opatrzność. Takie doświadczenie jest bez wątpienia nam potrzebne, a chociaż śpiewamy: „Wolę raczej kroczyć z Bogiem w ciemności Niż sam jeden, w światłości” To jednak mogłoby to być próżną przechwałką, dopóki nie zostaliśmy wystawieni na tego rodzaju próbę i doświadczenia, które by wytworzyły w nas prawdziwą wiarę i ufność, nauczyły trzymać się ręki Bożej i ufać Boskiej opatrzności, nawet podczas najtrudniejszej chwili.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku