Cytat z Biblii na dziś: 2 List do Koryntian 7:1 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

2 List do Koryntian 7:1 tekst:

Te tedy obietnice mając najmilsi! oczyszczajmy samych siebie od wszelakiej zmazy ciała i ducha wykonywając poświęcenie w bojaźni Bożej.

Znaczenie

Jak wielu z tych, którzy się ubiegają, by stać się członkami Królewskiego Kapłaństwa, dopatrują w sobie przywary: jak złość, podstęp, obłudę, nienawiść, obmowę! Śmiało można powiedzieć, że każdy posiada pewną ich część, jeżeli nie wszystkie z wymienionych słabości ciała, z którymi musi staczać walkę szczególnie na wstępie swego powołania kapłańskiego. Jak troskliwymi zatem powinni być wszyscy, aby to od siebie oddalać! Jak dalece każdy powinien czuwać nie tylko nad swoimi uczynkami, słowami i myślami, lecz w dodatku nad tym wszystkim, co powoduje jego myśli, mowę i uczynki, tak dalece, ażeby one stawały się coraz czystszymi, wolnymi od ziemskiej zmazy i stawały się coraz więcej przyjemnymi Bogu.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku