Cytat z Biblii na dziś: 2 List do Tymoteusza 1:7 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

2 List do Tymoteusza 1:7 tekst:

Albowiem nie dał nam Bóg Ducha bojaźni ale mocy, miłości i zdrowego zmysłu.

Znaczenie

Duch, którego otrzymuje lud Boży, nie jest duchem bojaźni, lecz przeciwnie duchem mocy, energii i gorliwości, pobudzonej przez miłość. Pragnienie przypodobania się Bogu, jak i poświęcenia się Jemu na służbę i oddanie się Prawdzie, jak również poświęcenie się dla dobra braci i pragnienie budowania ich w rzeczach świętych, czyniąc dobrze wszystkim, gdy nastręczy się sposobność — duch „zdrowego zmysłu” jest to zmysł ugruntowany i wzmocniony przez Słowo Boże w każdym przedmiocie, stąd, chociaż zupełnie nie boi się ludzi, to jednak jest rozważnym w ocenianiu i rozsądzaniu właściwości czasu, miejsca i sposobów w zużywaniu gorliwej miłości, która pali się jak ogień w poświęconym sercu.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku