Cytat z Biblii na dziś: 2 List do Tymoteusza 2:15 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

2 List do Tymoteusza 2:15 tekst:

Staraj się, abyś się doświadczonym stawił robotnikiem, który by się nie zawstydził, który by dobrze rozbierał słowo Prawdy.

Znaczenie

Wyraz staraj się „studiować”, zawiera w sobie wiele znaczenia; jedynie tacy, którzy się badają, znajdują wąską drogę, która ich poprowadzi, by mogli się stać przyjemnymi Bogu, Staraj się, abyś okazał się dobrym robotnikiem, badając słowa Prawdy. Badaj swoje postępowanie, by zgodne było z głoszoną nauką. Staraj się dowiedzieć, jak zachować pokój i powodzenie w Syjonie, jak ochronić siebie i innych od błędu, z trucizny złego, i ducha światowego. Staraj się wykonywać obowiązki wiernego żołnierza krzyża Chrystusowego, na pozór mało znaczące, lecz czyny najszlachetniejsze, które wymagają odwagi.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku