Cytat z Biblii na dziś: 2 List do Tymoteusza 2:21 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

2 List do Tymoteusza 2:21 tekst:

Jeśliby tedy kto samego siebie oczyścił od tych rzeczy, będzie naczyniem ku uczciwości, poświęconym i pożytecznym Panu, do wszelkiej dobrej sprawy przygotowanym.

Znaczenie

Jeżeli ktoś szuka zaszczytu od Boga, niech nie zaniedbuje starać się w sposób naznaczony od Boga na drodze pokory; ponieważ Pan Bóg udziela swych łask pokornym. Jeżeli ktoś stara się być narzędziem wybranym, zdatnym do użytku i sławy Mistrza, niech się uniża przed wszechmocną ręką Bożą, aby był wywyższony czasu swego. Nie potrzebujesz się zanadto z tym śpieszyć, lecz cokolwiek ręka twoja znajdzie do czynienia, czyń ze wszystkiej mocy twojej, trwając w ciągłym oczyszczaniu swego naczynia glinianego, by mogło być godne do użytku Pana.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku