Cytat z Biblii na dziś: 2 List do Tymoteusza 2:24-25 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

2 List do Tymoteusza 2:24-25 tekst:

Ale sługa Pański nie ma być zwadliwy, lecz ma być układny względem wszystkich, sposobny ku nauczaniu, cierpliwy, który by w cichości nauczał tych, którzy się sprzeciwiają.

Znaczenie

Niektórzy, głosząc Słowo Boże (szczególnie do ludzi uczonych) wielce osłabiają swój wpływ i czynią krzywdę Prawdzie, gdy okazują zbyteczną pewność siebie przedstawiając plan Boży. Pokora jest zawsze pożądaną, szczególnie przy głoszeniu Prawdy. Przedstawienie Prawdy może być w całej jej mocy i sile, ale zawsze w cichości i pokorze. Przedstawienie Prawdy w formie nasuwania myśli lub zapytania często bardzo okazuje się o wiele skuteczniejszym, aniżeli oratorstwo.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku