Cytat z Biblii na dziś: 2 List do Tymoteusza 2:3 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

2 List do Tymoteusza 2:3 tekst:

Cierp złe jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa.

Znaczenie

Prawdziwy żołnierz nie roztrząsa swej sprawy. On wie dobrze, iż od niego się wymaga, by się zgodził na jej warunki, zanim zaciągnie się do tej służby. Po wstąpieniu staje po jej stronie, i odbija wszelkie napaści. Jest gotowym życie swe położyć w jej obronie. Jest to wielce chwalebną rzeczą. Służyć Chrystusowi szczerze i wiernie, jest niewypowiedzianą radością, gdy się stoi po stronie prawdy, wiedząc, że poza polem walki, doliny cienia śmierci, jest hojne wejście do radości i pokoju zwycięskiego Króla królów. Dla tej nadziei nikt nie powinien unikać stanowczej walki ani się frasować z powodu srogości nieprzyjaciela, nikt nie powinien drżeć przed nieuniknionym głodem, pragnieniem, nagością, ranami, a nawet i śmiercią.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku