Cytat z Biblii na dziś: 2 List do Tymoteusza 2:5 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

2 List do Tymoteusza 2:5 tekst:

Choćby się kto potykał, nie bywa koronowany, jeżeliby się przystojnie nie potykał.

Znaczenie

Chrystus Pan przestrzegał czasy, chwile i sposoby, które Bóg postanowił, On nigdy życia swego nie narażał, aż do chwili, gdy z proroctw dowiedział się iż przyszła Jego godzina, aby był wydany w ręce swych nieprzyjaciół. Jezus nigdy nie odprawiał długich modlitw na rogach ulic, aby widziany od ludzi, ani prawił ludziom ognistych kazań według proroctwa, które o Nim mówiło, iż nie miał być słyszany na ulicy głos Jego. (Iz. 42:2). Chrystus Pan postępował drogą Bożą, która jest właściwą i rozumną, która też jest skuteczną, aby wybrać spomiędzy wszystkich ludzi pewną klasę, która ma się stać uczestnikiem w przyobiecanym Królestwie. Zatem ci, którzy starają się o pozyskanie nagrody postępują śladami swojego Mistrza, i są napełnieni Jego Duchem.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku