Cytat z Biblii na dziś: 2 List do Tymoteusza 3:16-17 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

2 List do Tymoteusza 3:16-17 tekst:

Wszystko Pismo natchnione od Boga jest pożyteczne, ku nauce, ku strofowaniu, ku naprawie, ku ćwiczeniu, które jest w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, ku wszelkiej sprawie dobrej dostatecznie wyćwiczony.

Znaczenie

Powinniśmy pamiętać, że tak owoce Ducha, jak i czynienie postępu w znajomości spraw Bożych, do których myśmy się już przyłożyli, a które pomagają nam do uświętobliwienia i zbliżenia się do Boga, otrzymaliśmy to wszystko tak przez Pismo Święte Starego Testamentu, jak i przez słowa Chrystusa Pana i natchnionych Jego apostołów, i byłoby zbytecznym udawać się do innych źródeł dla zdobycia prawdziwej mądrości, która by nas przygotowała do obiecanego zbawienia.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku