Cytat z Biblii na dziś: 2 List do Tymoteusza 4:2 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

2 List do Tymoteusza 4:2 tekst:

Każ Słowo Boże, nalegaj w czas, albo nie w czas.

Znaczenie

Powyżej zacytowane słowa apostoła Pawła, nie mają znaczyć, aby przy głoszeniu Słowa Bożego można było nam gwałcić prawa słuszności i przyzwoitości, narzucać komu Prawdę lub głosić w czasie dla nich niewygodnym, lub niewłaściwym; lecz oznaczają: iż powinniśmy mieć tak wielkie zamiłowanie Prawdy, tak wielką gorliwość i chęć głoszenia jej, że przyjmiemy każdą sposobność, jaka się tylko nam nadarzy, choćby to dla nas nie było dogodnym. To powinno być głównym zadaniem naszego życia, któremu samo życie powinno podlegać i dlatego żadna sposobność głoszenia i służenia Prawdzie nie może być pominiętą.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku