Cytat z Biblii na dziś: 2 List św. Piotra 1:5 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

2 List św. Piotra 1:5 tekst:

Wszelkiej pilności przykładając, przydajcie do wiary waszej cnotę.

Znaczenie

Jedna z większych trudności, której podlega lud Boży, nawet wtedy, gdy postanowił sobie postępować sprawiedliwie, a tym sposobem opierać się pokusom, że nie działają dość stanowczo. Niektórzy odpowiadają kusicielowi w ten sposób: Ja postanowiłem tym razem nie dać się zwieść. Taka myśl daje możność zbliżenia się przeciwnikowi innym razem, gdy wydarzy się sposobność. Pan Jezus pokazał, jak się sprawiać z kusicielem. Powinniśmy dać mu odprawę raz na zawsze. Powinniśmy uczynić tak silne postanowienie, by nawet Przeciwnik nasz nie miał odwagi powracać z ponowną pokusą, „Idź precz Szatanie — samemu Bogu będę się kłaniał i Jemu samemu służył”.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku