Cytat z Biblii na dziś: 2 List św. Piotra 3:11 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

2 List św. Piotra 3:11 tekst:

Ponieważ się tedy to wszystko ma rozpłynąć, jakiemi wy macie być w świętych obcowaniach i pobożnościach.

Znaczenie

Kto posiada w sobie cechę podobieństwa Bożego, to nie będzie rozsiewał szkodliwych plotek, ani będzie używał podniecających słów, ani prowadził złych i plugawych rozmów. Takie rzeczy powinny być odrzucone daleko od tych wszystkich, którzy mianują imię Chrystusowe w szczerości i prawdzie. Pamiętajmy, by codziennie załatwiać nasze rachunki z Bogiem, aby się upewnić, że żadne próżne słowo nie zostało nam przebaczone. Jeżeli codziennie składamy rachunki Bogu i prosimy Go o łaskę, byśmy mogli mieć większą siłę do zwalczania zła w dniu następnym, wtedy możemy być pewnymi, że gdy staniemy przed Bogiem na sądzie, będziemy usprawiedliwieni w Chrystusie, mając świadectwo Ducha św., który poświadcza duchowi naszemu, że się Mu podobamy i że zostaliśmy przez Niego przyjęci.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku