Cytat z Biblii na dziś: 2 List św. Piotra 3:17-18 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

2 List św. Piotra 3:17-18 tekst:

Wy tedy najmilsi! wiedząc to przedtem; strzeżcie się, abyście błędem tych bezbożników nie byli zwiedzeni, i nie wypadli z waszej stateczności; ale rośnijcie w łasce i znajomości Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

Znaczenie

W miarę, jak zwracamy uwagę na Boskie obietnice, a przez wiarę zastosowujemy je do nas i w życiu naszym dopatrujemy się wypełniania tych obietnic, na tyle rośniemy w znajomości, a jednocześnie i w łasce. Jeżeli zaś, choćby i najmniejszy szczegół znajomości nie został przyjęty do serca szczerego i nie przyniósł pewnej miary posłuszeństwa i sprawiedliwości (łaski), w takim razie nie jest się gotowym, lub przygotowanym do wyższego stopnia znajomości, co znaczyłoby równocześnie wstrzymanie, lub cofnięcie się. Utrata znajomości sprowadza odpowiednią utratę łaski, zaś z utratą łaski następuje większa utrata znajomości. Popadnięcie w ciemność powoduje, że obietnice, znajdujące się w Słowie Bożym, stają się coraz więcej niezrozumiałymi i zaćmionymi w stosunku, jak nasza sprawiedliwość lub łaska została pochłoniętą przez światowość, lub grzech.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku