Cytat z Biblii na dziś: Apokalipsa św. Jana 18:4 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Apokalipsa św. Jana 18:4 tekst:

Wynijdźcie z niego ludu mój, abyście nie byli uczestnikami grzechów jego, a iżbyście nie wzięli z plag jego.

Znaczenie

Ktokolwiek zasługuje, aby się do niego stosowało wyrażenie „ludu mój”, taki będzie posłuszny głosowi Pańskiemu, i wyjdzie z Babilonu, by „nie wziąć z plag jego ” Ci, którzy usłuchali tego głosu i wyszli, ujrzawszy rzeczywisty stan Babilonu, udowadniają, że oni nigdy nie zgadzali się na jego grzechy. Zaś ci, którzy poznali czym jest Babilon i jego bluźniercze nauki wobec światła, jakie dziś przyświeca, a jeszcze w nim pozostają, tacy liczą się, że pochwalają te bluźnierstwa, a tym samem zasługują na owe plagi”, a nawet bardziej niż klasa „kąkolu”, dlatego, że posiadali oni więcej światła od innych.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku