Cytat z Biblii na dziś: Apokalipsa św. Jana 20:4 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Apokalipsa św. Jana 20:4 tekst:

I widziałem … dusze pościnanych dla świadectwa Jezusowego i dla Słowa Bożego.

Znaczenie

Chociaż ścięcie, o którym mowa, nie jest literalne, ale obrazowe, to jednak ma ono głębokie znaczenie… Ono znaczy nie tylko wyrzeczenie się swej woli, ale także odcięcie od wszystkich innych głów, rządów, prawodawców, a uznanie jedynie Jezusa, którego Bóg postanowił za Głowę Kościołowi, który jest ciałem Jego, to jest Głową każdego członka. Znaczy także nie tylko być odciętym od różnych głów, ale także pozbycie się własnej woli i głowy, przyjmując w zamian głowę i wolę naszego Pana Jezusa. Jest to ta sama myśl, którą wyraża apostoł Paweł w liście do Rzymian (6:3, 5), gdzie oświadcza, iż będąc ochrzczeni w śmierć Chrystusa przez zupełne poświęcenie naszej woli, to znaczy, iż wtedy jesteśmy wszczepieni w ciało Chrystusowe jako członkowie tegoż ciała.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku