Cytat z Biblii na dziś: Apokalipsa św. Jana 3:10 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Apokalipsa św. Jana 3:10 tekst:

Ponieważ zachowałeś słowo cierpliwości mojej, ja cię też zachowam od godziny pokuszenia, która przyjdzie na wszystek świat, aby doświadczyła mieszkających na ziemi.

Znaczenie

Ta nagroda jest szczególnie przeznaczoną dla tych, którzy w teraźniejszym okresie Laodycejskim biegną w zawodzie z wytrwałą cierpliwością. Chociaż nie mogliśmy ujść godziny pokuszenia, to jednak mamy przywilej żyć podczas obecności Chrystusowej, a jako wynik tego otrzymujemy szczególniejsze błogosławieństwa, które przeważają na szali. Dziś możemy mieć większą z Nim społeczność, Jego naukę, i otrzymywać od Niego pokarm duchowny, który jest „pokarmem w czasie właściwym” w takim stopniu i w taki sposób, jak inni wierzący minionych okresów nie mogli otrzymać. Lecz możemy się słusznie spodziewać, że jak srogie trudności i doświadczenia przychodzą na świat, tak również i wielkie błogosławieństwa, aby zrównoważyły jedne drugie. Jeżeli wytrwała cierpliwość była kiedykolwiek potrzebna, to potrzebna jest dzisiaj.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku