Cytat z Biblii na dziś: Apokalipsa św. Jana 3:5 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Apokalipsa św. Jana 3:5 tekst:

Kto zwycięży, ten będzie obleczony w szaty białe; i nie wymoże imienia jego z ksiąg żywota, ale wyznam imię jego przed obliczem Ojca mojego i przed Aniołami Jego.

Znaczenie

Ktokolwiek wierny jest Bogu ma czuwać i zachowywać swoje szaty niepokalanymi od świata… „Nie pokalali swych sukien”. Oni nie pozwalają, by grzech miał je splamić i odłączyć od Boga, lecz starają się natychmiast korzystać z drogocennej krwi, przez którą usuwają choćby i najmniejszą plamę. Starają się oni tak usilnie sprzeciwiać grzechowi i są tak dalece gorliwymi w zachowaniu swych szat niepokalanymi, że Szatan żadną miarą nie może im szkodzić — „on zły ich się nie tyka”. To wszystko wykazuje zupełne poddanie ich woli, woli Chrystusa — oni są „umarłymi z Nim”, stąd nie mogą dobrowolnie grzeszyć.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku