Cytat z Biblii na dziś: Apokalipsa św. Jana 5:2 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Apokalipsa św. Jana 5:2 tekst:

Kto jest godzien.

Znaczenie

Umiłowani w Panu. Gdyśmy zauważyli, że tak dalece Bóg uznał nas godnymi, byśmy wglądnęli w Boski Plan, którego odpieczętował nam dobry nasz Pan Jezus, Lew z pokolenia Judy, uważa nas także godnymi, abyśmy w dalszym ciągu w niego spoglądali i dowiadywali się o cudownych rzeczach Boskiego prawa, przez posłuszeństwo i wierność we wszystkich rzeczach. Starajmy się zatem ocenie ten wielki przywilej, iż okazaliśmy się godnymi mieć udział w błogosławionej usłudze, by odzwierciadlać światło Prawdy. Starajmy okazać się klejnotami niepospolitymi, diamentami wysokiej ceny, przyjmującemu do swych serc i pięknie odbijającymi to światło Prawdy innym; wiernie znosząc najcięższe gniecenie, które Bóg dopuszcza, by na nas przyszły, bo jeżeli okażemy się wiernymi w tych małych rzeczach, okażemy się godnymi we właściwym czasie królować z Chrystusem w mocy i wielkiej chwale.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku