Apostołowie św. Piotr i Paweł

Apostołowie św. Piotr i Paweł

Spośród licznego grona uczniów Pan Jezus wybrał 12 apostołów i im powierzył swe posłannictwo. Z początku bojaźliwi i niepewni, dzięki pomocy Ducha św. stali się gorliwymi głosicielami ewangelii. Największą pracę rozwinęli apostołowie św. Piotr i Paweł.

Św. Piotr po siedmioletnim pobycie w Antiochii przeniósł swą działalność ze Wschodu do Europy, założył swą stolicę w Rzymie i przez 25 lat rządził Kościołem jako najwyższy jego zwierzchnik — papież. Poniósł śmierć męczeńską na krzyżu.

Św. Paweł po cudownym swym nawróceniu poświęcił swe zdolności i siły szerzeniu nauki Chrystusa; rozwinął on działalność we wszystkich większych miastach ówczesnego państwa rzymskiego, zarówno wśród żydów jak i pogan. Dzięki niemu Azja Mniejsza, Macedonia, Grecja, a nawet zachodnia Europa poznały naukę Jezusową. Mimo piętrzących się trudności szedł on z ewangelią do wszystkich, opowiadał im o Jezusie ukrzyżowanym; nie zrażał się tym, że nauka Jego wydawała się „żydom zgorszeniem, a Grekom głupstwem“. By utwierdzić nawróconych w wierze, pisał listy apostolskie, a w nich rozstrzygał ważniejsze zagadnienia religijne, podawał wyjaśnienia nauki Chrystusowej, zachęcał do wytrwania. Owoce jego pracy misyjnej były wielkie. Dzięki jego zabiegom ówczesny świat żydowski, grecki i rzymski poznał ewangelię.

Święty Paweł umarł w Rzymie, ścięty z rozkazu cesarza Nerona.

Również i inni apostołowie z poświęceniem pracowali dla sprawy Chrystusowej. Rozeszli się oni na wszystkie strony świata i wszędzie pełnili funkcję głosicieli ewangelii. Dzięki ich pracy i wysiłkom, chrystianizm objął główne ogniska ówczesnego życia: Antiochię, (gdzie po raz pierwszy wyznawców Chrystusa nazwano chrześcijanami), Efez, Korynt, Rzym, Aleksandrię. Stamtąd zaś, dzięki zabiegom energiczniejszych chrześcijan, rozwinął się we wszystkich miastach rozległego państwa rzymskiego, a nawet poza jego granicami — w Arabii, Persji, a nawet w Indiach (św. Tomasz).

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku