Krzysztof - Anioł Miłosierdzia

Krzysztof

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: List do Hebrajczyków 6:10 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

List do Hebrajczyków 6:10 tekst: Wszak Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o pracy waszej i miłości, którąście okazali ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: 1 List do Koryntian 12:18 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

1 List do Koryntian 12:18 tekst: A teraz Bóg położył członki, każdy z nich w ciele, jako chciał. Znaczenie Żaden ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia św. Jana 4:12 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Ewangelia św. Jana 4:12 tekst: Jeżeli miłujemy jedni drugich, Bóg w nas mieszka, a miłość doskonała jest w nas. Znaczenie ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: List do Filipian 4:11-12 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

List do Filipian 4:11-12 tekst: Nauczyłem się na tym przestawać co mam. Umiem uniżać się, umiem i obfitować. Znaczenie Jeżeli ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: List do Filipian 4:8 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

List do Filipian 4:8 tekst: Na koniec, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: List do Filipian 4:7 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

List do Filipian 4:7 tekst: Pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł serc waszych i myśli waszych w Chrystusie ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: List do Filipian 4:6 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

List do Filipian 4:6 tekst: Nie troszczcie się o żadną rzecz, ale we wszystkim przez modlitwę i prośbę, z dziękowaniem ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: List do Filipian 4:5 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

List do Filipian 4:5 tekst: Skromność (umiarkowanie) wasza niech będzie wiadoma wszystkim ludziom. Znaczenie Wyraz grecki, z którego przetłumaczono skromność, ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: List do Filipian 4:4 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

List do Filipian 4:4 tekst: Radujcie się zawsze w Panu, znowu mówię radujcie się. Znaczenie Nie wielu jest Chrześcijan takich, ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg św. Mateusza 4:4 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Ewangelia wg św. Mateusza 4:4 tekst: Nie samym chlebem człowiek żyć będzie, ale każdym słowem pochodzącem z ust Bożych. Znaczenie ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: List do Rzymian 8:3-4 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

List do Rzymian 8:3-4 tekst: Co bowiem było niemożliwe dla Prawa, ponieważ ciało czyniło je bezsilnym, [tego dokonał Bóg]. On ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Psalm 32:8 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Psalm 32:8 tekst: Dam ci rozum, i nauczę cię drogi, po której masz chodzić; dam ci radę obróciwszy na cię ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: List do Hebrajczyków 13:5 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

List do Hebrajczyków 13:5 tekst: Obcowanie wasze niech będzie bez łakomstwa, przestawając na tym, co macie. Znaczenie Modlitwy samolubne często ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Psalm 31:4 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Psalm 31:4 tekst: Tyś jest skałą moją i obroną moją; przetoż dla imienia Twego prowadź mnie i kieruj mną. Znaczenie ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Jakub 1:26 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Jakub 1:26 tekst: Jeżeli kto między wami zda się być nabożnym, nie kiełznając jezyka swego, takiego nabożeństwo jest próżne. Znaczenie ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: List do Tytusa 1:15-16 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

List do Tytusa 1:15-16 tekst: Wszystkoć czyste, czystym, lecz pokalanym i niewiernym nie masz nic czystego, ale pokalany jest umysł ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: 2 Księga Mojżeszowa 13:3 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

2 Księga Mojżeszowa 13:3 tekst: Pan Bóg doświadczy was, aby wiedział, jeśli wy miłujecie Pana Boga waszego, ze wszystkiego serca ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg św. Mateusza 11:29-30 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Ewangelia wg św. Mateusza 11:29-30 tekst: Weźmijcie jarzmo moje na się … albowiem jarzmo moje wdzięczne jest, a brzemię moje ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: 2 List do Koryntian 6:8, 3 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

2 List do Koryntian 6:8, 3 tekst: Przez chwałę i zelżywość, przez niesławę i dobrą sławę, jakoby zwodziciele, wszakże prawdziwi… ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: 1 List św. Jana 2:5 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

1 List św. Jana 2:5 tekst: Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała. Znaczenie Próbą ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg św. Mateusza 12:37 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Ewangelia wg św. Mateusza 12:37 tekst: Z mów twoich będziesz usprawiedliwiony, i z mów twoich będziesz osądzony. Znaczenie Pan Bóg ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: 1 List do Koryntian 13:5 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

1 List do Koryntian 13:5 tekst: Miłość … nie pamięta złego. Znaczenie Ktokolwiek zaniedbuje wypełniać rozkazy Pańskie, by nie podejrzewać ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Jakub 1:4 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Jakub 1:4 tekst: Cierpliwość niech ma doskonały uczynek, żebyście byli doskonali i zupełni, którymby na niczem nie schodziło. Znaczenie Bez ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg św. Mateusza 5:11-12 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Ewangelia wg św. Mateusza 5:11-12 tekst: Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć będą i prześladować was, i mówić wszystko złe przeciwko ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: 1 List do Tymoteusza 4:12 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

1 List do Tymoteusza 4:12 tekst: Bądź przykładem wiernych w mowie, w obcowaniu, w miłości, w duchu, w wierze, w ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Psalm 116:7 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Psalm 116:7 tekst: Nawróć się, duszo moja, do odpocznienia swego, albowiem ci Pan dobrze uczynił. Znaczenie Chrześcijański sposób i porządek ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg św. Mateusza 14:31 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Ewangelia wg św. Mateusza 14:31 tekst: Czemu zwątpiłeś, małej wiary? Znaczenie Co powinniśmy czynić by przezwyciężyć brak wiary i uzyskać ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: List do Rzymian 13:10 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

List do Rzymian 13:10 tekst: Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa. Znaczenie Czyjekolwiek serce nie ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Psalm 75:7-8 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Psalm 75:7-8 tekst: Bo nie od wschodu, ani od zachodu, ani od puszczy, przychodzi wywyższenie: ale Bóg sędzia tego poniża, ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: 1 List do Tesaloniczan 4:3 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

1 List do Tesaloniczan 4:3 tekst: Albowiem ta jest wola Boża (względem was), to jest poświęcenie wasze. Znaczenie Gdy przychodzimy ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Apokalipsa św. Jana 18:4 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Apokalipsa św. Jana 18:4 tekst: Wynijdźcie z niego ludu mój, abyście nie byli uczestnikami grzechów jego, a iżbyście nie wzięli ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Księga Przysłów 4:20, 22 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Księga Przysłów 4:20, 22 tekst: Synu mój! Słów moich pilnuj, ku powieściom moim nakłoń ucha twojego. Albowiem żywotem są tym, ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: List do Rzymian 8:13 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

List do Rzymian 8:13 tekst: Jeślibyście według ciała żyli, pomrzecie. Znaczenie Co to znaczy żyć według ciała? Na to odpowiadamy: ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Księga Izajasza 30:21 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Księga Izajasza 30:21 tekst: I uszy twoje usłyszą słowo z tyłu do ciebie mówiącego: Tać jest droga, chodźcie po niej, ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Psalm 25:9 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Psalm 25:9 tekst: Poprowadzi cichych w sądzie, a nauczy pokornych drogi swojej. Znaczenie Takie usposobienie jest ważne dla tych, którzy ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg. św. Łukasza 18:1 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Ewangelia wg. św. Łukasza 18:1 tekst: Opowiadał im też przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać. ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Psalm 111:10 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Psalm 111:10 tekst: Bojaźń Pańska początkiem mądrości. Znaczenie Jest to jedyna i najwłaściwsza podstawa, którą powinno zająć stworzenie wobec swojego ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Apokalipsa św. Jana 3:5 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Apokalipsa św. Jana 3:5 tekst: Kto zwycięży, ten będzie obleczony w szaty białe; i nie wymoże imienia jego z ksiąg ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Księga Przysłów 4:23 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Księga Przysłów 4:23 tekst: Nad wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż serca twego; bo z niego żywot pochodzi. Znaczenie Przyznawać, że ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg św. Mateusza 6:16 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Ewangelia wg św. Mateusza 6:16 tekst: Gdy pościcie, nie bądźcież smętnej twarzy, jako obłudnicy. Znaczenie Post jest bardzo chwalebnym dla ...