Cytaty z Biblii na każdy dzień

Dziś jest dobry dzień na zapoznanie się z cytatem z Pisma Świętego. Na każdy dzień roku nowy cytat, a także, co ważne, objaśnienie jego znaczenia. Sprawdź jaki jest cytat na dziś.

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Psalm 111:10 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Psalm 111:10 tekst: Bojaźń Pańska początkiem mądrości. Znaczenie Jest to jedyna i najwłaściwsza podstawa, którą powinno zająć stworzenie wobec swojego ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Apokalipsa św. Jana 3:5 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Apokalipsa św. Jana 3:5 tekst: Kto zwycięży, ten będzie obleczony w szaty białe; i nie wymoże imienia jego z ksiąg ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Księga Przysłów 4:23 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Księga Przysłów 4:23 tekst: Nad wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż serca twego; bo z niego żywot pochodzi. Znaczenie Przyznawać, że ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg św. Mateusza 6:16 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Ewangelia wg św. Mateusza 6:16 tekst: Gdy pościcie, nie bądźcież smętnej twarzy, jako obłudnicy. Znaczenie Post jest bardzo chwalebnym dla ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg św. Mateusza 6:34 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Ewangelia wg św. Mateusza 6:34 tekst: Nie troszcie się o jutrzejszy dzień, albowiem jutrzejszy dzień troskać się będzie o swoje ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Księga Przysłów 3:3 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Księga Przysłów 3:3 tekst: Miłosierdzie i prawda niech cię nie opuszczają; uwiąż je u szyi twojej, napisz je na tablicy ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: 1 List do Koryntian 7:24 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

1 List do Koryntian 7:24 tekst: Każdy w czem jest wezwan, bracia! w tem niech trwa przed Bogiem. Znaczenie Obowiązki ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Psalm 31:25 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Psalm 31:25 tekst: Zmacniajcie się, (a posili Bóg serca wasze) wszyscy, którzy nadzieję macie w Panu. Znaczenie Bywa niekiedy, że ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg św. Mateusza 16:24 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Ewangelia wg św. Mateusza 16:24 tekst: Jeśli kto chce iść za mną, niechajże samego siebie zaprze, a weźmie krzyż swój, ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: List do Hebrajczyków 12:7 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

List do Hebrajczyków 12:7 tekst: Jeżeli znosicie karanie, Bóg się wam ofiaruje jako synom; albowiem któryż jest syn, którego by ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Psalm 119:97 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Psalm 119:97 tekst: Jakże miłuję Prawo Twoje: przez cały dzień nad nim rozmyślam. Znaczenie Jest to wielki przywilej dla Chrześcijanina ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: List do Rzymian 12:11 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

List do Rzymian 12:11 tekst: W pracy nie leniwi, duchem pałający, Panu służący. Znaczenie Niech wszyscy, którzy pragną ze skutkiem ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: List św. Judy 21 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

List św. Judy 21 tekst: Zachowajcie samych siebie w miłości Bożej. Znaczenie Piłby trwać w miłości Bożej, potrzeba, aby miłość ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: List do Rzymian 12:12 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

List do Rzymian 12:12 tekst: w modlitwie (bądźcie) wytrwali. Znaczenie O jak wielkim przywilejem i łaską Bożą jest drodzy współuczniowie ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Micheasza 6:8 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Micheasza 6:8 tekst: Oznajmił ci człowiecze, co jest dobrego, i czegoż Pan chce po tobie; tylko abyś czynił sąd, a ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: 1 List do Koryntian 9:26 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

1 List do Koryntian 9:26 tekst: Ja przeto biegnę nie jakby na oślep; walczę nie tak, jakbym zadawał ciosy w ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: 1 List św. Jana 2:1 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

1 List św. Jana 2:1 tekst: Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśliby kto zgrzeszył, mamy orędownika ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: List do Galatów 6:1 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

List do Galatów 6:1 tekst: Bracia! jeśliby też człowiek zachwycony był w jakim upadku, wy duchowni naprawiajcie takiego w duchu ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Księga Jeremiasza 20:9 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Księga Jeremiasza 20:9 tekst: Słowo Boże jest w sercu moim, jako ogień pałający, zamkniony w kościach moich, którym usiłował zatrzymać, ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Jakub 5:10 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Jakub 5:10 tekst: Bierzcie za przykład, bracia moi! utrapienia i cierpliwości proroków, którzy mówili w imieniu Pańskim. Znaczenie Ścieżka sprawiedliwych ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: 1 List do Koryntian 4:7 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

1 List do Koryntian 4:7 tekst: Któż cię różnym czyni? I cóż masz, czegobyś nie wziął? Znaczenie Wszyscy Bogu ofiarowani, ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: 1 List do Tesaloniczan 5:15 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

1 List do Tesaloniczan 5:15 tekst: Patrzcie, aby kto złem za złe nie oddawał; ale zawsze dobrego naśladujcie, i sami ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: List do Tytusa 3:2 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

List do Tytusa 3:2 tekst: Nie mówcie źle o innych. Znaczenie Jeżeliby żołnierze krzyża Chrystusowego dobrze zrozumieli, że obmowa jest ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Psalm 90:12 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Psalm 90:12 tekst: Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy osiągnęli mądrość serca. Znaczenie Prawi chrześcijanie, licząc się z czasem, nie ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: List do Rzymian 15:3 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

List do Rzymian 15:3 tekst: Urągania, urągających Tobie, przypadły na mię. Znaczenie Starajmy się, byśmy mogli nosić urągania Chrystusowe tak, ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Psalm 27:14 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Psalm 27:14 tekst: Ufaj Panu, bądź mężny, niech się twe serce umocni, ufaj Panu! Znaczenie Czas jest ważnym czynnikiem w ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: 1 List do Tesaloniczan 5:17 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Bez ustanku się módlcie. Bez względu, jaką jest nasza akuratność i wytrwałość w modlitwie, to przede wszystkim nasze nauki powinniśmy ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: 1 List do Koryntian 6:19-20 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Nie jesteście sami swoi. Albowiem jesteście drogo kupieni. Wysławiajcież tedy Boga w ciele waszem, i w duchu waszym, które są ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Psalm 66:8-9 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Błogosławcie, ludy, naszemu Bogu i rozgłaszajcie Jego chwałę, bo On obdarzył życiem naszą duszę, a nodze naszej nie dał się ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Psalm 116:12-14 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Psalm 116:12-14 tekst: Cóż oddam Panu za wszystkie dobrodziejstwa Jego, które uczynił? Kielich obfitego zbawienia wezmę, a imienia Pańskiego wzywać ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Psalm 65:12 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Psalm 65:12 tekst: Koronujesz rok dobrocią Twą. Znaczenie Przeglądając kierownictwo Boskiej Opatrzności w ciągu minionego roku, niech dobroć i miłosierdzie ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Kaz. Salom. 11:6 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Kaz. Salom. 11:6 tekst: Rano siej swoje ziarno i do wieczora nie pozwól spocząć swej ręce, bo nie wiesz, czy ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Psalm 110:7 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Psalm 110:7 tekst: Z strumienia przy drodze pić będzie, przetoż wymywszy głowę. Znaczenie Powinniśmy prosić naszego Pana, Mistrza i Głowy, ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: 1 List św. Jana 5:21 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

1 List św. Jana 5:21 tekst: Dzieci, strzeżcie się fałszywych bogów! Znaczenie Nadziei naszej nie powinniśmy pokładać w naszych kierownikach ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Jozue 7:1 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Jozue 7:1 tekst: Wzmacniaj się i bardzo mężnie sobie poczynaj. Znaczenie „Bądź mocnym i odważnym”. Odwaga jest różnego rodzaju; jeden ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg. św. Łukasza 2:10-11 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Ewangelia wg. św. Łukasza 2:10-11 tekst: Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie wszystkiemu ludowi, iż ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg św. Mateusza 1:21 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Ewangelia wg św. Mateusza 1:21 tekst: Nazwiesz imię Jego JEZUS, albowiem On zbawi lud swój od grzechów ich. Znaczenie Zauważenie ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Księga Przysłów 15:23; 25:11 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Księga Przysłów 15:23; 25:11 tekst: Odpowiedź ust własnych cieszy człowieka, jak miłe jest zdanie stosowne! Odpowiednio wypowiedziane słowo jest jak ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: 2 List do Tymoteusza 2:21 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

2 List do Tymoteusza 2:21 tekst: Jeśliby tedy kto samego siebie oczyścił od tych rzeczy, będzie naczyniem ku uczciwości, poświęconym ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Apokalipsa św. Jana 5:2 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Apokalipsa św. Jana 5:2 tekst: Kto jest godzien. Znaczenie Umiłowani w Panu. Gdyśmy zauważyli, że tak dalece Bóg uznał nas ...