Cytaty z Biblii na każdy dzień

Dziś jest dobry dzień na zapoznanie się z cytatem z Pisma Świętego. Na każdy dzień roku nowy cytat, a także, co ważne, objaśnienie jego znaczenia. Sprawdź jaki jest cytat na dziś.

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: 2 List do Koryntian 4:8-10 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

2 List do Koryntian 4:8-10 tekst: Zewsząd bywamy uciśnieni, ale nie potłoczeni; powątpiewamy, ale nie wątpimy. Cierpimy prześladowanie, ale nie ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Księga Izajasza 61:1-3 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Księga Izajasza 61:1-3 tekst: Duch panującego Pana jest nade mną; przeto mnie pomazał Pan, abym … cieszył wszystkich płaczących … ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Psalm 31:16 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Psalm 31:16 tekst: W rękach Twoich są czasy moje. Znaczenie Wszyscy słudzy Boży życie swoje poświęcili wtedy, gdy stali się ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: 1 List św. Piotra 5:7 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

1 List św. Piotra 5:7 tekst: Wszystko staranie wasze wrzuciwszy nań, gdyż On ma pieczę o was. Znaczenie Jest to ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: 2 Księga Kronik 19:11 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

2 Księga Kronik 19:11 tekst: Zmacniajcie się, a tak czyńcie, a Pan będzie z dobrym. Znaczenie Ktokolwiek ma wykonać jaki ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg. św. Łukasza 23:26 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Ewangelia wg. św. Łukasza 23:26 tekst: Gdy Go tedy wiedli, uchwyciwszy niektórego Szymona Cyrenejczyka, idącego z pola, włożyli nań krzyż, ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg św. Mateusza 20:27 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Ewangelia wg św. Mateusza 20:27 tekst: A ktobykolwiek między wami chciał być pierwszym, niech będzie sługą waszym. Znaczenie Między Poganami ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg św. Mateusza 20:22 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Ewangelia wg św. Mateusza 20:22 tekst: Czy jesteście zdolnymi pić ten kielich, którego ja piję? Znaczenie Odwaga i męstwo Chrystusa ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg. św. Łukasza 11:2 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Ewangelia wg. św. Łukasza 11:2 tekst: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. Znaczenie Słowa te wyrażają ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg św. Mateusza 10:16 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Ewangelia wg św. Mateusza 10:16 tekst: Bądźcie roztropnymi, jako węże, a pokornymi jako gołębice. Znaczenie O gdyby wszystkie dzieci Boże ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg św. Mateusza 10:8 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Ewangelia wg św. Mateusza 10:8 tekst: Darmoście wzięli, darmo dawajcie. Znaczenie Powinniśmy baczyć, aby pokarm duchowny, który nas tak wzmocnił, ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Księga Przysłów 18:9 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Księga Przysłów 18:9 tekst: I ten, co w pracy jest opieszały, staje się bratem niszczyciela. Znaczenie Nie możemy bez przykrego ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Psalm 91:4 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Psalm 91:4 tekst: Pierzem swym okryje cię, a pod skrzydłami Jego bezpiecznym będziesz. Znaczenie Słowa te pokazują, jak bliskimi są ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Psalm 107:29 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Psalm 107:29 tekst: Obraca burzę w ciszę. Znaczenie My dziś reprezentujemy sprawę Bożą wśród wrzących elementów ludzkich namiętności, przeciwności i ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg św. Marka 11:22 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Ewangelia wg św. Marka 11:22 tekst: Miejcie wiarę w Boga. Znaczenie Odkąd staliśmy się naśladowcami Chrystusowymi, odtąd nasze codzienne doświadczenia ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Księga Przysłów 21:3 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Księga Przysłów 21:3 tekst: Czynić sprawiedliwość i sąd, bardziej się Panu podoba, niżeli ofiara. Znaczenie Obowiązkiem naszym jest rość W ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Jakub 2:18 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Jakub 2:18 tekst: Ja tobie ukażę wiarę moją z uczynków moich. Znaczenie Pomimo że lud Boży teraźniejszego wieku Ewangelii nie ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg św. Mateusza 6:28 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Ewangelia wg św. Mateusza 6:28 tekst: Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną. Znaczenie Chrystus Pan zwraca uwagę, jak na pozór ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Księga Izajasza 52:11 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Księga Izajasza 52:11 tekst: Bądźcie czystymi, którzy nosicie naczynia Pańskie. Znaczenie Prawo Boże czyni rozdział: między sługami Bożymi a sługami ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: List do Kolosan 3:9-10 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

List do Kolosan 3:9-10 tekst: Zewlekliście człowieka starego z jego uczynkami, a oblekliście nowego, tego, który się odnawia w znajomość, ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg św. Mateusza 8:26 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Ewangelia wg św. Mateusza 8:26 tekst: O małowierni, czemuście bojaźliwi? Znaczenie Każde doświadczenie powinno być nam pomocne. Jeżeli z początku ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: List do Galatów 6:7-8 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

List do Galatów 6:7-8 tekst: Nie łudźcie się: Bóg nie dozwoli z siebie szydzić. A co człowiek sieje, to i ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg św. Mateusza 7:26 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Ewangelia wg św. Mateusza 7:26 tekst: Wszelki, który słucha tych słów moich, a nie czyni ich, przypodobany będzie mężowi głupiemu, ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg. św. Łukasza 9:55-56 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Ewangelia wg. św. Łukasza 9:55-56 tekst: Nie wiecie wy, jakiegoście ducha, Syn człowieczy nie przyszedł zatracać dusz ludzkich, ale zachować. ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: List do Hebrajczyków 12:3 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

List do Hebrajczyków 12:3 tekst: Uważajcie jaki jest Ten, który podejmował takowe od grzeszników przeciwko sobie sprzeciwianie, abyście osłabiwszy w ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg św. Mateusza 4:19 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Ewangelia wg św. Mateusza 4:19 tekst: Jezus rzeki im: Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Znaczenie Wszystkie sprawy ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Psalm 119:165 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Psalm 119:165 tekst: Obfity pokój dla miłujących Twe Prawo, nie przytrafi się [im] żadne potknięcie. Znaczenie Nasze życzenia i prośby ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Psalm 39:2 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Psalm 39:2 tekst: Będę pilnował dróg moich, abym nie zgrzeszył językiem; nałożę na usta wędzidło, dopóki naprzeciw mnie jest występny ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: 2 List do Koryntian 5:14 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

2 List do Koryntian 5:14 tekst: Miłość Chrystusa przynagla nas Znaczenie Jest niemożebne określić miłość samą: najlepiej co możemy uczynić, ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Księga Przysłów 16:5 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Księga Przysłów 16:5 tekst: Obrzydliwością Panu jest każdy wyniosłego serca. Znaczenie Jedną z ciężkich prób, które są udziałem Nowego Stworzenia, ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: 1 List św. Piotra 5:8-9 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

1 List św. Piotra 5:8-9 tekst: Przeciwnik wasz diabeł jako lew ryczący obchodzi, szukając, kogoby pożarł; któremu dawajcie odpór mocnymi ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg św. Mateusza 4:7 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Ewangelia wg św. Mateusza 4:7 tekst: Nie będziesz kusił Pana Boga twego. Znaczenie Wierni Pańscy podlegają ustawicznym pokusom, a między ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: List do Efezjan 2:20-22 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

List do Efezjan 2:20-22 tekst: Jezus Chrystus jest gruntownym, węgielnym kamieniem, na którym wszystko budowanie wespół spojone rośnie w Kościół ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: 1 List do Koryntian 1:30 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

1 List do Koryntian 1:30 tekst: Jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się nam mądrością od Boga i sprawiedliwością, poświęceniem ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: 1 List do Koryntian 9:27 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

1 List do Koryntian 9:27 tekst: Karzą ciało moje i w niewolą podbijam, abym… sam nie był odrzucony. Znaczenie Dążeniem ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: List św. Judy 3 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

List św. Judy 3 tekst: Musiałem wam pisać, napominając, iżbyście bojowali o wiarą raz świętym podaną. Znaczenie Nasz dobry bój ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Psalm 23:6 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Psalm 23:6 tekst: Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mego życia i zamieszkam w ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Psalm 23:4 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Psalm 23:4 tekst: Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę. Znaczenie Owce, należące do maluczkiego stadka, nie potrzebują obawiać ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Księga Izajasza 57:15 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Księga Izajasza 57:15 tekst: Tak mówi On najdostojniejszy i najwyższy, który mieszka w wieczności, którego imię jest Święte. Ja, który ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia św. Jana 17:17 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Ewangelia św. Jana 17:17 tekst: Poświęć ich w Prawdzie Twojej, słowo Twoje jest Prawdą. Znaczenie Bóg stosuje nasz postęp i ...