Cytaty z Biblii na każdy dzień

Dziś jest dobry dzień na zapoznanie się z cytatem z Pisma Świętego. Na każdy dzień roku nowy cytat, a także, co ważne, objaśnienie jego znaczenia. Sprawdź jaki jest cytat na dziś.

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg św. Mateusza 28:20 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Ewangelia wg św. Mateusza 28:20 tekst: A ja jestem z wami, aż do skończenia świata. Znaczenie Możemy być pewni, że ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: List do Hebrajczyków 10:23 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

List do Hebrajczyków 10:23 tekst: Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania Ten, który dał obietnicę. Znaczenie ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Księga Hioba 34:29 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Księga Hioba 34:29 tekst: Gdy On sprawi pokój, któż go wzruszy? Znaczenie „Kto, jak nie On, Bóg wszelkiej pociechy może ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: List do Efezjan 6:18 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

List do Efezjan 6:18 tekst: W każdej modlitwie i prośbie modląc się na każdy czas w duchu, i około tego ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: 2 Księga Mojżeszowa 4:2 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

2 Księga Mojżeszowa 4:2 tekst: I rzeki Pan do Mojżesza, co trzymasz w ręce twej? Znaczenie Jeżeli ktokolwiek chciałby być ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Jakub 1:13 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Jakub 1:13 tekst: Żaden, gdy bywa kuszony, niech nie mówi: od Boga kuszony bywam; bo Bóg nie może być kuszony ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Dzieje Apostolskie 24:16 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Dzieje Apostolskie 24:16 tekst: A sam się o to pilnie staram, abym zawsze miał sumienie bez obrażenia przed Bogiem i ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: List do Hebrajczyków 10:36 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

List do Hebrajczyków 10:36 tekst: Potrzebujecie bowiem wytrwałości, abyście spełniając wolę Bożą, dostąpili obietnicy. Znaczenie Widzimy tu, że czynienie Woli ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Psalm 69:9 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Psalm 69:9 tekst: Gorliwość domu Twego zżarła mnie. Znaczenie Zimni, wyrachowani ludzie może posiadają inne przymioty, lecz nie mogą być ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Jakub 1:2 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Jakub 1:2 tekst: Za największą radość miejcie bracia moi, gdy w rozmaite pokusy wpadacie. Znaczenie Wszyscy często sobie życzą, by ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: 2 List św. Piotra 1:10 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

2 List św. Piotra 1:10 tekst: To czyniąc, nigdy się nie potkniecie. Znaczenie Nie jest trafunkiem, by można czynić rzeczy ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: 1 List do Tesaloniczan 5:6 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

1 List do Tesaloniczan 5:6 tekst: Czuwajmy i bądźmy trzeźwymi. Znaczenie Czuwać mamy w ten sposób, aby obserwować wszelkie drogi, ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Psalm 34:8 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Psalm 34:8 tekst: Anioł Pana zakłada obóz warowny wokół bojących się Jego i niesie im ocalenie. Znaczenie Jak wielce wzmacnia ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Psalm 91:11 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Psalm 91:11 tekst: Aniołom swoim przykazał o tobie, aby się strzegli na wszystkich drogach twoich. Znaczenie Pan Bóg postanowił wiernych ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg św. Marka 14:8 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Ewangelia wg św. Marka 14:8 tekst: Uczyniła, co mogła. Znaczenie Nie może być naszym przywilejem, by osobiście służyć naszemu Zbawicielowi, ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: 1 List św. Jana 2:6 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

1 List św. Jana 2:6 tekst: Kto twierdzi, że w Nim trwa, powinien również sam postępować tak, jak On postępował. ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Dzieje Apostolskie 20:28-30 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Dzieje Apostolskie 20:28-30 tekst: Pilnujcież samych siebie … po odejściu moim wnijdą między was wilcy okrutni, którzy trzodzie folgować nie ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg św. Mateusza 6:8 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Ewangelia wg św. Mateusza 6:8 tekst: Wie Ojciec wasz czego potrzebujecie. Znaczenie Nasze prośby, żądania i wołania do Boga, powinny ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia św. Jana 20:27 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Ewangelia św. Jana 20:27 tekst: Nie bądź niewiernym, ale wiernym. Znaczenie Niemożebne dla nas zbliżyć się do Boga, z wyjątkiem, ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: 2 List św. Piotra 1:5 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

2 List św. Piotra 1:5 tekst: Wszelkiej pilności przykładając, przydajcie do wiary waszej cnotę. Znaczenie Jedna z większych trudności, której ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: 1 List do Koryntian 13:6 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

1 List do Koryntian 13:6 tekst: Miłość … nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Znaczenie Pytanie, ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: List do Galatów 5:17 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

List do Galatów 5:17 tekst: Ciało pożąda przeciwko Duchowi, a Duch przeciwko ciału; a te rzeczy są sobie przeciwne, abyście ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: 2 Księga Mojżeszowa 20:7 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

2 Księga Mojżeszowa 20:7 tekst: Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno. Znaczenie Chociaż to przykazanie nie było dane ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Apokalipsa św. Jana 20:4 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Apokalipsa św. Jana 20:4 tekst: I widziałem … dusze pościnanych dla świadectwa Jezusowego i dla Słowa Bożego. Znaczenie Chociaż ścięcie, ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: List do Rzymian 12:1 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

List do Rzymian 12:1 tekst: Proszę was tedy bracia przez miłosierdzie Boże, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: List do Hebrajczyków 10:21-22 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

List do Hebrajczyków 10:21-22 tekst: Mając zaś kapłana wielkiego, który jest nad domem Bożym, przystąpmy z sercem prawym, z wiarą ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: List do Filipian 2:7 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

List do Filipian 2:7 tekst: Wyniszczył samego siebie, przyjąwszy kształt niewolnika Znaczenie Jak nikt nie może służyć dwóm Panom, by ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg św. Mateusza 26:41 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Ewangelia wg św. Mateusza 26:41 tekst: Czujcie i módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie: duch ci jest ochoczy, ale ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: 1 Księga Samuela 3:18 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

1 Księga Samuela 3:18 tekst: Pan jest; co dobrego w oczach Jego, niech czyni. Znaczenie My nie wiemy, co jest ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Psalm 141:3 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Psalm 141:3 tekst: Postaw, Panie, straż ustom moim: a drzwi osadzone wargom moim. Znaczenie Liczba czynników, czuwających nad naszymi postępkami, ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Psalm 63:4 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Psalm 63:4 tekst: Lepsze jest miłosierdzie Twoje niż żywot, aby Cię chwaliły wargi moje. Znaczenie Którzy zakosztowali łaski Bożej i ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg św. Mateusza 6:24 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Ewangelia wg św. Mateusza 6:24 tekst: Nikt nie może dwom panom służyć. Znaczenie „Nie możecie służyć Bogu i Mamonie”. Doświadczenie ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: 2 List do Koryntian 4:8-10 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

2 List do Koryntian 4:8-10 tekst: Zewsząd bywamy uciśnieni, ale nie potłoczeni; powątpiewamy, ale nie wątpimy. Cierpimy prześladowanie, ale nie ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Księga Izajasza 61:1-3 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Księga Izajasza 61:1-3 tekst: Duch panującego Pana jest nade mną; przeto mnie pomazał Pan, abym … cieszył wszystkich płaczących … ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Psalm 31:16 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Psalm 31:16 tekst: W rękach Twoich są czasy moje. Znaczenie Wszyscy słudzy Boży życie swoje poświęcili wtedy, gdy stali się ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: 1 List św. Piotra 5:7 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

1 List św. Piotra 5:7 tekst: Wszystko staranie wasze wrzuciwszy nań, gdyż On ma pieczę o was. Znaczenie Jest to ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: 2 Księga Kronik 19:11 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

2 Księga Kronik 19:11 tekst: Zmacniajcie się, a tak czyńcie, a Pan będzie z dobrym. Znaczenie Ktokolwiek ma wykonać jaki ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg. św. Łukasza 23:26 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Ewangelia wg. św. Łukasza 23:26 tekst: Gdy Go tedy wiedli, uchwyciwszy niektórego Szymona Cyrenejczyka, idącego z pola, włożyli nań krzyż, ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg św. Mateusza 20:27 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Ewangelia wg św. Mateusza 20:27 tekst: A ktobykolwiek między wami chciał być pierwszym, niech będzie sługą waszym. Znaczenie Między Poganami ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg św. Mateusza 20:22 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Ewangelia wg św. Mateusza 20:22 tekst: Czy jesteście zdolnymi pić ten kielich, którego ja piję? Znaczenie Odwaga i męstwo Chrystusa ...

1239 Next