Cytat z Biblii na dziś: Dzieje Apostolskie 17:23 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Dzieje Apostolskie 17:23 tekst:

Którego nie znając chwalicie, Tego ja wam opowiadam.

Znaczenie

Metoda apostoła Pawła w przedstawieniu Prawdy jest godną naśladowania. Ludzie rozumni nie dowierzają nowościom, ale raczej skłonni do powiedzenia: że to, co ma wartość, dawno już było. My podobnież jak apostoł Paweł powinniśmy starać się wykazać, że prawdziwa Ewangelia nie należy do nowej, lecz starej teologii; że nie jest nową Ewangelią a starą, tą, która była głoszoną Abrahamowi, ta sama, którą głosił Chrystus Pan i Jego apostołowie. W miarę jakbyśmy wykazali, że egzystujące dziś błędy, i mające w nominalnym chrześcijaństwie przewagę, biorą swój początek w wiekach średnich, musimy także wykazać, że my nie fabrykujemy nowych teorii również błędnych, lecz porzuciwszy błędy średniowieczne udaliśmy się do źródła pierwszych zasad, przepisów i wskazówek ewangelicznych, które były głoszone przez naszego Pana i upoważnionych Jego przedstawicieli Apostołów.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku