Cytat z Biblii na dziś: Dzieje Apostolskie 20:28-30 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Dzieje Apostolskie 20:28-30 tekst:

Pilnujcież samych siebie … po odejściu moim wnijdą między was wilcy okrutni, którzy trzodzie folgować nie będą, a z was samych powstaną mężowie, mówiący rzeczy przewrotne, aby za sobą pociągnęli uczniów.

Znaczenie

Dla karności, doświadczenia i ostatecznego wypróbowania Kościoła Bożego potrzeba, aby był poddany i wystawiony na tego rodzaju wpływy; bo temu, co zwycięży jest obiecaną wielka nagroda, abyśmy mogli królować z Chrystusem, musimy udowodnić, iż na to zasługujemy. Musi być doświadczoną nasza wierność ku Bogu, wiara w Jego Słowo, gorliwość ku prawdzie, doświadczenie w cierpliwości i wytrwałości, w znoszeniu urągań i prześladowań i to aż do śmierci, a także w niezachwianej ufności w moc i zamiar Boży w wyzwoleniu i wywyższeniu Kościoła w czasie właściwym. Dla takich wiernych dzieci Bożych dane są obietnice, zawarte w Psalmie 91.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku