Cytat z Biblii na dziś: Dzieje Apostolskie 24:16 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Dzieje Apostolskie 24:16 tekst:

A sam się o to pilnie staram, abym zawsze miał sumienie bez obrażenia przed Bogiem i przed ludźmi.

Znaczenie

Jak inne zarysy upadłej naszej natury, tak i sumienie nasze wymaga regulowania. Jeżeli mamy sumienie nasze regulować, to musimy mieć pewne prawo względem którego można by to czynić. Sumienie można by porównać do zegarka, którego cyferblat jest właściwie oznaczony godzinami, którego jednak akuratność trzymania czasu zależy od głównej sprężyny, która musi być uregulowana, by zegarek mógł wskazywać właściwie godziny. Podobnież i sumienie może nam wskazywać co jest dobre, a co złe, lecz jedynie możemy polegać na nim wtedy, gdy jest połączone z nową główną sprężyną, to jest nowym sercem, czystą wolą przyprowadzone do harmonii z prawem miłości, jak jest przedstawione w Słowie Bożym, wtedy może ono nam prawdziwie pokazać, co jest dobre, a co złe.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku