Cytat z Biblii na dziś: Dzieje Apostolskie 7:60 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Dzieje Apostolskie 7:60 tekst:

Nie poczytaj im tego za grzech.

Znaczenie

Jak wielkim błogosławieństwem byłoby dla chrześcijan, gdyby chcieli wziąć naukę z tego przykładu, to jest, jeżeli z jakiej bądź sprawy chętnie przyjmujemy skutki, i jeżeli przyznajemy, że byliśmy prowadzeni przez Boską opatrzność, aby te skutki nas dosięgły, to powinniśmy się czuć względem tych, których opatrzność wybrała za narzędzie jak najłaskawiej, pomimo że stali się mimowolnymi nauczycielami, lub jak czyn braci Józefa sprowadził zupełnie przeciwny rezultat. Ci, co zdolni są w taki sposób zapatrywać się na sprawy i władze, działające w ich życiu codziennym, mogą być zdolnymi zwyciężać w Panu, jak się wyraża apostoł. Tacy nie będą żywić gorzkości serca ani wyrażać się ujemnie tak przeciw Szatanowi, jak i przeciw jego sługom.

Dodaj komentarz