Cytat z Biblii na dziś: Dzieje Apostolskie 9:15 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Dzieje Apostolskie 9:15 tekst:

Rzekł Pan do niego: idź, albowiem ten jest mi naczyniem wybranym, aby nosił imię moje przed pogan, i przed królów, i przed synów Izraela.

Znaczenie

Podobnież i my widząc, że Jezus jest Wybrańcem Niebieskiego Ojca, dlatego i my łączymy się z Nim; podobnież i dlatego, że widzimy w Nim odbicie charakteru Ojcowskiego. Jeżeli więc staramy się pomagać komu czy to w poznaniu planu Bożego lub w jakim innym kierunku, to zawsze powinno być czynione z tych samych pobudek, to jest, że serca nasze są przejęte miłością Bożą, a nie z upodobania powierzchowności osoby, i chęci przypodobania się, wyrozumiewając, że Wódz nasz jest Wybrańcem Bożym.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku