Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia św. Jana 13:14 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Ewangelia św. Jana 13:14 tekst:

Jeźli tedy Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem nogi wasze, i wy powinniście jeden drugiego nogi umywać.

Znaczenie

Umywanie nóg ma znaczyć, że członki ciała Chrystusowego powinni wzajemnie starać się o dobro jedni drugich, by być czystymi, świętymi, niepokalanymi, pomagać jeden drugiemu w zwyciężeniu i pokonaniu różnych doświadczeń i pokus teraźniejszego wieku złego, a które pochodzą z trzech źródeł, to jest „świata, ciała i diabła”. Tylko wtedy, gdy uprawiamy owoce Ducha, jak pokorę, cierpliwość, dobroć, braterską miłość, i miłość (bezinteresowną), możemy się spodziewać, iż możemy być pomocnymi innym do przyozdobienia ich charakteru tymi zaletami i ozdobami życia, z drugiej strony pozbycia się rzeczy, które pokalają, rzeczy należące do świata i ciała.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku