Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia św. Jana 14:21 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Ewangelia św. Jana 14:21 tekst:

Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten jest, który mnie miłuje; a kto mnie miłuje, będzie go też miłował Ojciec mój; i ja go miłować będę i objawię mu siebie samego.

Znaczenie

Oby ta zażyła łączność i społeczność z Chrystusem mogła udzielić każdemu z nas Jego Ducha, aby świat dowiedział się i poznał, że należymy do Jezusa, i oby każdego z nas modlitwa była: „Panie Jezu! bądź dla mnie miłością i żywą rzeczywistością! Bardziej widzialnym dla oczu wiary Niż wielkie morza, góry i skały. Droższym nad skarby tego świata, I milszym nad przyjaźń drogiego brata”.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku