Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia św. Jana 14:27 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Ewangelia św. Jana 14:27 tekst:

Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka.

Znaczenie

Im więcej zwyciężamy świat, ciało i diabła, tym więcej staramy się czynić wolę naszego Niebieskiego Ojca, który jest w niebie, o tyle więcej staramy się mieć społeczność i łączność z naszym Zbawicielem i staramy się więcej czynić te rzeczy, które są przyjemne przed Jego obliczem i odpowiednio do tego możemy mieć radość i pokój, których żaden człowiek nie jest w możności od nas odjąć, zaś różne cierpienia; doświadczenia, przykrości i prześladowania mogą tylko tę radość i pokój spotęgować i uczynić droższymi i przyjemniejszymi. „Wy teraz smutek macie, ale znowu ujrzę was, a będzie się radowało serce wasze, a radości waszej nikt nie odejmie od was”. Jan 16:22.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku