Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia św. Jana 15:18 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Ewangelia św. Jana 15:18 tekst:

Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie wpierw znienawidził.

Znaczenie

Mistrz nasz był znienawidzony bez przyczyny, tak też niech będzie i z nami, aby złość i nienawiść, zazdrość i morderstwo wylewane przeciwko nam były bez przyczyny, by życie nasze było czystym, na ile to możebne, aby myśli nasze, słowa i uczynki na ile nas stać, przenosiły i pokazywały chwałę Boga naszego i głosiły o naszej dla wszystkich ludzi miłości, szczególnie dla domowników wiary. Z czasem, gdy Kościół będzie uwielbiony i nowy okres rozpocznie się, ci, którzy nas teraz nienawidzą z powodu, iż Szatan oślepił ich i poprowadził na błędną drogę, ci wszyscy pokłonią się jako przed Pomazańcem Pańskim i będziemy mieli radość w podniesieniu ich z upadku, zachęceniu, darowaniu, czyniąc im dobrze i pomagając do zupełnego powrócenia do obrazu i podobieństwa Bożego.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku