Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia św. Jana 16:2 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Ewangelia św. Jana 16:2 tekst:

Wyłączą was z synagogi. Ale nadto nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu.

Znaczenie

Prześladowania naszych czasów są więcej wyrafinowane, aniżeli były one kiedyś. Wiernych doby dzisiejszej nie kamienują literalnie istotnymi kamieniami ani strzelają do nich strzałami, ani ścinają ich głów rzeczywiście, ale jednak jest faktem, że bezbożni wyrzucają na sprawiedliwych ostre strzały, którymi są „przykre słowa” i wielu dla swej wierności jest strofowanych, oczernianych i odciętych od społeczności, ściętych dla świadectwa Jezusowego”. Niech tacy naśladują Szczepana, pierwszego męczennika. Niech świadectwo również oświeci ich oblicze, jak i jego, aby ich oczy wiary mogły dojrzeć Jezusa po prawicy majestatu na wysokościach, jako’ ich Orędownika i Wybawiciela. Niech słowa ich będą umiarkowanymi jak były słowa Szczepana, aby i o nich można było powiedzieć, jak jest napisane o nim, iż był pełen wiary i mocy” i „pełen Ducha Świętego”.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz