Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia św. Jana 16:33 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Ewangelia św. Jana 16:33 tekst:

Na świecie ucisk mieć będziecie; ale ufajcie, jam zwyciężył świat.

Znaczenie

Za wierność Bogu nie była obiecaną żadna ziemska nagroda lub powodzenie, ale przeciwnie były przepowiedziane: poniewierka i prześladowanie i to aż do śmierci. Był to „mąż boleści, świadomy niemocy”, urągowiska, którymi urągali Bogu przypadły na Niego, który będąc bogatym, stał się dla nas ubogim, tak dalece, że powiedział: „Ptaki mają gniazdka i liszki mają jamy, a Syn człowieczy nie ma gdzieby głowę skłonił. ” H nie jest sługa większy nad Pana swego: jeżeli Jego prześladowano i nas prześladować będą, a urągania, którymi urągali Jemu, staną się także i naszym udziałem. Jedyną teraźniejszą nagrodę, jaką naśladowcy Chrystusa mogą się spodziewać, że otrzymają, to jest objawienie uznania i miłości Bożej, którą ich serca odczują.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku