Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia św. Jana 17:11 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Ewangelia św. Jana 17:11 tekst:

Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno.

Znaczenie

Gdy rozważamy to piękne i wzniosie wyrażenie uczuć naszego Pana, odnoszących się do Kościoła, to cokolwiek możemy mieć pojęcia o chwale błogosławionej jedności rodziny Bożej. Jest to jedność zamiaru, wspólne i wzajemne zaufanie, jedność sympatii i miłości, wspólność honoru i sławy, jak również jedność i wspólność posiadania. Ta jedność, o której Pan nasz wspomina, już istnieje między Nim a Jego Ojcem, lecz co się tyczy tej jedności z Jego naśladowcami, to jeszcze należy do przyszłości; jej zupełne dopełnienie się jest tym naszym celem, do którego zmierzamy i ubiegamy się.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku