Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia św. Jana 17:17 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Ewangelia św. Jana 17:17 tekst:

Poświęć ich w Prawdzie Twojej, słowo Twoje jest Prawdą.

Znaczenie

Bóg stosuje nasz postęp i rozwój duchowny w miarę na ile przyjmujemy i jesteśmy posłuszni Słowu Prawdy. Dziecko Boże powinno się chronić nauk, które roszczą pretensje do znajomości większej od Słowa Bożego, i można być upewnionym, że tak Chrystus, jak i Duch Święty nie przemawiają do takich Chrześcijan, to jest niezależnie Siłowa Bożego. Takie roszczenia uprawiają pychę i chełpliwość, czyniąc ostrzeżenia i przedstawienia Pisma Świętego bez znaczenia, dlatego, że tym sposobem zwiedzeni, mniemają, iż posiadają w sobie wyższego nauczyciela. Szatan korzysta z ich błędnych pojęć i czyni ich dowolnie niewolnikami.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku