Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia św. Jana 17:20-23 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Ewangelia św. Jana 17:20-23 tekst:

Proszę za onymi … aby byli jedno … aby byli doskonałymi w jedno, a iżby poznał świat … żeś je umiłował, jakoś i mię umiłował.

Znaczenie

Ze zdumieniem zapytujemy jak to może być? Pan Jezus zawsze był w doskonałej harmonii z Ojcem. On był Synem, który zawsze odzwierciadlał podobieństwo swego Ojca; lecz nie tak rzecz się ma z nami; my jesteśmy grzesznikami i nic nie ma w nas godnego miłości. To prawda, ale myśmy zostali obmyci, i jakkolwiek nasze gliniane naczynia jeszcze są niedoskonałymi, to jednak On, który czyta w naszych sercach, wie, że nasze intencję są doskonale. Ewentualnie do tego jak On widzi nasze serca doskonałymi, jak również nasze zamiary i pragnienia, widzi nas, usiłujących przezwyciężyć słabości i nieudolności niedoskonałego ciała, gdy, choć z bólem i trudem, ale z silnym postanowieniem staramy się czynić Jego wolę, z pokorą polegając na Jego opatrzności, która przygotowała wyzwolenie i wybawienie z upadku, wtedy Bóg uznaje w nas te dążenia, jako godne Jego miłości.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku