Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia św. Jana 20:27 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Ewangelia św. Jana 20:27 tekst:

Nie bądź niewiernym, ale wiernym.

Znaczenie

Niemożebne dla nas zbliżyć się do Boga, z wyjątkiem, jeżeli będziemy posiadali wiarę i wierzyli Mu i w Jego dobroć, moc, mądrość i Jego miłość. Wiara jest rzeczą, którą trzeba rozwijać i pielęgnować. Ci sami apostołowie, którzy wołali z przestrachu podczas burzy na morzu Galilejskim, stopniowo wzrastali w wierze, stawali się mocnymi w wierze aż, jak podanie niesie, doszli do tego, że ufali Mu nawet w Jego nieobecności i gdy nie mogli Go znaleźć. Powinno być dla nas nauką w codziennym życiu, abyśmy pielęgnowali naszą ufność w Bogu i rozpamiętywali o przyszłych doświadczeniach w naszym życiu i wszystkich naukach Bożego Słowa, aby tym sposobem wiara nasza była ugruntowaną.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku