Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia św. Jana 4:12 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Ewangelia św. Jana 4:12 tekst:

Jeżeli miłujemy jedni drugich, Bóg w nas mieszka, a miłość doskonała jest w nas.

Znaczenie

Bóg nie ocenia nas według naszej wiedzy, popularności lub wymowy, lecz raczej według naszej miłości, jaką żywimy dla Boga, Jego sprawy, dla braci i dla świata w ogólności, a nawet dla naszych nieprzyjaciół. Przeto w ocenianiu charakteru, najpierw powinniśmy zwracać uwagę na stopień miłości, jako najgłówniejszy probierz naszego przyjęcia i zbliżenia się do Boga. Ci, co są spłodzeni z Ducha Świętego, powinni mieć dobre usposobienie. Najlepszym dowodem, że chwalimy Tego, który nas wyrwa z ciemności i przeniósł do dziwnej swojej światłości, jest ten, że okazujemy ducha miłości we wszystkich naszych sprawach codziennego życia.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku